Katalog produktůŠelaky / vosky / pryskyřice / lepidlaŠelaky / poliše / polituryPolitura vytahovací - Benzoe-Abziehpolitur Finishing Spirit - výrobce Borma, - 500 ml

Politura vytahovací - Benzoe-Abziehpolitur Finishing Spirit - výrobce Borma, - 500 ml

Číslo výrobku 409-0001
Rozměr 500 ml
Poznámka
Mj ks
Parametry Použití › Dřevo › Čištění
DPH (%) 21,00
Cena mj 220 Kč
Cena mj bez DPH 182 Kč
Množství / mj

Ceny jsou zobrazeny včetně DPH

Borma wachs - Finishing Spirit
Speciální vytahovací politura na bázi pryskyřice BENZOE je přímo určená k finálnímu vytvrzení ručně leštěných šelakových povrchů.
Při ručním nanášení polnou (tampónem) vytahuje tato odmašťovací kapalina zbytky použitých leštících olejů z šelakového laku; lakovaný povrch tak získává vyšší tvrdost resp. mechanickou odolnost, nepřekonatelný lesk a je odolnější vůči vodě/alkoholu.

Politura je připravená k okamžitému použití, případně se dá ředit lihem.

Postup:
Na suchý, šelakem ošetřený povrch zbavený prachu natáhněte odmašťovací polituru v tenké vrstvě tampónem/polnou; případné opakování proveďte až po úplném zaschnutí.

Doba skladování: min. dva roky (v uzavřeném obalu při běžné pokojové teplotě)

Nabízíme také v balení 1000 ml (produktové číslo 409-0002)


H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte prosím po ruce obal nebo štítek.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí

P210: Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. Nekuřte.

P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P280 Noste ochranné rukavice / oděv / ochranné brýle či obličejový štít.

Kontakty

LogSim PRO s.r.o.
Petra Jilemnického 2131
347 01 TACHOV
(+420) 728728554
info@proantik.cz

IČ: 03837441
DIČ: CZ03837441

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 30844